Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2012

dadadadum
9935 7077
Reposted fromsmilezxps smilezxps viascorpix scorpix
dadadadum
Reposted fromvith vith viahappykokeshi happykokeshi
dadadadum
0355 66ed
Reposted fromteardrop teardrop viamaraskowa maraskowa
dadadadum
8559 0990 500
Reposted frometherealm etherealm viahappykokeshi happykokeshi
dadadadum

Moby Dick bookmark collection by Pietari Posti

Reposted fromsawb sawb viamaraskowa maraskowa
dadadadum
4588 ee78
Reposted fromskrzacik skrzacik viacolours colours
2365 64c9
Reposted fromsweetrevengefl sweetrevengefl vianikotyna nikotyna
dadadadum
Reposted fromperfectguy perfectguy vianikotyna nikotyna
dadadadum
3117 2b6c
Reposted fromdyspnea dyspnea vianikotyna nikotyna
dadadadum
5779 e780 500
Reposted fromskatrix skatrix viadiedrunk diedrunk
dadadadum
7139 18c4
Reposted fromultraviolet ultraviolet viadiedrunk diedrunk
dadadadum
9398 af01
Reposted fromvintagedays vintagedays viadiedrunk diedrunk
dadadadum
7807 7c45
Reposted fromluluu luluu viadiedrunk diedrunk
dadadadum
7161 a2b0 500
dadadadum
4728 96cf
Reposted fromindygo indygo viaTUVim TUVim
dadadadum
3479 7a1b 500
Reposted fromcherno cherno viaTUVim TUVim
dadadadum
6917 554b
Morning fog.
Wrocław, Poland.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaTUVim TUVim
dadadadum
1361 1cec


Badania przeprowadzone w Szkocji pokazały, że kobietom podobają się różne rodzaje męskich twarzy zależnie od tego, w którym momencie cyklu menstruacyjnego akurat się znajdują: podczas owulacji wolą mężczyzn o surowych męskich rysach, natomiast w czasie menstruacji wybrałyby raczej mężczyznę z nożyczkami wbitymi w głowę.
Reposted fromemmcee emmcee viaTUVim TUVim
dadadadum
2992 c4c9
Reposted frombonnieandclyde bonnieandclyde viaTUVim TUVim
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl